Gemeenschap van de
Gedaanteverandering van de Heer

 

Introductie

Agenda

Geschiedenis

Bestuur

Koor

Kerkbericht

Giften

Links

Adres

Foto's

Laatste nieuws

 

Laatste nieuws

Privacyverklaring Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer.

Voor vragen m.b.t. gegevensbescherming kan u terecht bij  de secretaris.

Persoonsgegevens worden verzameld met het doel:

Te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het Canonieke Recht worden gesteld ten aanzien van de deelname aan het kerkelijk leven

De gerechtvaardigde belangen van de verwerking van persoonsgegevens zijn

a) een doelmatige organisatie van de kerkelijke gemeenschap en R.-K. Ledenadministratie.

b) het onderhouden van contact met haar leden.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens bij doorgifte zijn: IPAL, de Bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie in Nederland R.-K. Kerkprovincie in Nederland of onderzoeksinstellingen die in opdracht van een van voornoemde rechtspersonen onderzoek verrichten voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden.

De bewaartermijn: Persoonsgegevens in een bestand of een uittrekstel daarvan worden bewaard zolang dit bestand of uittreksel functioneel is aan het doel waarvoor zij is aangelegd.

Zolang daartoe verplichting bestaat volgens Nederlands recht  ( bv voor belastingdienst).

U heeft recht op:  Inzage, wissen en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan. Regels uit het kerkelijk recht kunnen zich tegen voornoemde rechten verzetten.  Bezwaar tegen verwerking. In dat geval dient uw bezwaar tegen verwerking afgewogen te worden tegen de belangen van de gemeenschap bij de verwerking.  Het indienen van een klacht bij de secretaris, nadat u uw kenbaar hebt gemaakt aan het parochiebestuur.