Gemeenschap van de
Gedaanteverandering van de Heer

 

Introductie

Agenda

Geschiedenis

Bestuur

Koor

Kerkbericht

Giften

Links

Adres

Foto's

Laatste nieuws

 

Slavisch - Byzantijns Koor

Welkom op de koorpagina.

Tijdens de diensten in de Slavisch–Byzantijnse ritus worden bijna alle gebeden gezongen. De koorzang vormt een onmisbaar deel van deze vieringen, zoals de Goddelijke Liturgie, de vespers, de metten, de completen en lauden rond de Grote Feesten.

In beurtzang met de priester en de lezer zingt het koor, a capella, rustige, soms stralende, meditatieve, drie- en vierstemmige gezangen.

Mede dankzij de taal waarin gezongen en gebeden wordt, het Kerk-Slavisch, delen wij in een sinds de 9e eeuw bestaande traditie.

De teksten in de bladmuziek zijn geschreven in het cyrillische schrift, en voorzien van transcripties en vertalingen. Dit vergemakkelijkt de uitspraak en het zingen kan voor ieder tot een gebed worden.

Ons gemengd koor bestaat uit een tiental zangers. Een van de leden van het koor vertelt: “ Ik ben niet Katholiek maar ik vind het zingen in dit koor een bijzondere spirituele ervaring, iedere keer weer. De muziek is prachtig en het gaat hier niet om de prestatie maar om het deel uitmaken van het hele liturgische gebeuren. Ik ervaar dat als een voorrecht en het brengt me veel."

Dames en heren die belangstelling hebben voor deze diensten of willen mee zingen in het koor worden uitgenodigd een Liturgieviering op zaterdag of zondag bij te wonen in onze kerk aan de Eisenhowerlaan in Den Haag. Zie voor de data de knop agenda.

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de kerk. Zie voor het telefoonnummer of e-mail adres de knop bestuur

Het koor repeteert twee keer per maand:
- op de vrijdag voor de 3e zaterdag van iedere maand
- op de vrijdag voor de 4e zondag van iedere maand eventueel extra repetities rond het Kerst- en het Paasfeest.

Vrede en alle goeds,

Lia Hoogzaad – Koot, koordirigente.