Gemeenschap van de
Gedaanteverandering van de Heer

 

Introductie

Agenda

Geschiedenis

Bestuur

Koor

Kerkbericht

Giften

Links

Adres

Foto's

Laatste nieuws

 

GIFTEN - ANBI

Bijdragen in de kosten voor het functioneren van de Gemeenschap en het onderhoud van de kerk zijn van harte welkom.

Bankrekeningnummer: NL13INGB0007822157 t.n.v. Gemeenschap v.d. Gedaanteverandering v.d. Heer, Den Haag

Legaten en notariële schenkingen
T.n.v. Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te Den Haag

Aftrek giften

Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling en wilt u dat omzetten in een gift? dan kunt u deze uitgaven/gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Er geldt natuurlijk wel een drempel. Dit geldt ook voor giften in natura. In de toelichting leest u hierover meer.
 
Tevens is er de mogelijkheid een periodieke gift te doen gedurende het kalenderjaar. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar als u dit minimaal 5 jaar doet. Daar moet een onderhandse akte voor worden gemaakt. Bent u daarin geinteresseerd, neem dan kontakt op met uw penningmeester die u daarover kan inlichten en daarbij kan helpen.

Wij zijn een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en staan geregistreerd bij de belastingdienst onder de naam: www.gemeenschapvandegedaanteverandering.nl 

Ons RSIN nummer is 818 896 486

 

Aanvullingen zijn:

- het RSIN nummer (zie hierboven)

​statutaire doelstelling

financiële ​verantwoording