Gemeenschap van de
Gedaanteverandering van de Heer

 

Introductie

Agenda

Geschiedenis

Bestuur

Koor

Kerkbericht

Giften

Links

Adres

Foto's

Laatste nieuws

 

Introductie

De Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer is een Rooms-Katholieke kerk, die de gebruiken van de Slavisch-Byzantijnse liturgie volgt. Al meer dan 60 jaar wordt hier de Goddelijke Liturgie gevierd. Hoewel de liturgieviering geheel volgens de gebruiken van het Oosten verloopt, behoort onze Gemeenschap tot het Rooms-Katholieke bisdom Rotterdam, en is ze daarmee volwaardig onderdeel van de Nederlandse kerkprovincie. De diensten vinden niet elke zondag plaats, omdat het tekort aan priesters ook voor ons gevolgen heeft. Op dit moment geldt als regel, dat we op elke 4e zondag van de maand de Goddelijke Liturgie vieren, evenals op de zaterdag voor elke 3e zondag. Wie zeker wil zijn, kan ons actuele rooster vinden onder de knop: "agenda". Belangstellenden zijn, ongeacht hun achtergrond, herkomst en motieven, altijd welkom om een dienst bij te wonen. Zie voor ons adres en bereikbaarheid de knop "adres".

 

Zondag 22 april was de laatste Liturgie

zie laatste nieuws